• pt.. cze 21st, 2024

Odzyskiwanie danych 4 sposoby na przetestowanie planu odzyskiwania danych

W przypadku utraty lub skasowania danych ich odzyskanie może być niemożliwe bez skorzystania z usługi odzyskiwania danych. Jest to proces, w którym wykwalifikowani inżynierowie próbują odzyskać dane z uszkodzonych nośników pamięci. Chociaż utrata danych jest nieunikniona, można uniknąć kosztów takich usług, tworząc plan tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Poniżej wymieniono kilka najczęstszych problemów związanych z odzyskiwaniem danych. Upewnij się, że plan tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych jest aktualny i działa prawidłowo.

Odzyskiwanie danych to proces odzyskiwania danych z uszkodzonych lub zniszczonych urządzeń pamięci masowej.

Niezależnie od stopnia uszkodzenia lub utraty danych należy zawsze tworzyć ich kopie zapasowe. Niezależnie od tego, czy nośnik jest uszkodzony, zniszczony, czy w ogóle go nie ma, odzyskiwanie danych jest niezbędne do przetrwania organizacji. W rzeczywistości utrata danych jest zjawiskiem powszechnym. Dwie trzecie wszystkich incydentów zgłoszonych do Biura Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner’s Office) dotyczyło błędu ludzkiego. Najczęstszym naruszeniem było przypadkowe wysłanie danych do niewłaściwej osoby.

Odzyskiwanie danych to proces służący do odzyskiwania utraconych lub usuniętych informacji z uszkodzonych nośników pamięci. Gdy dysk twardy ulegnie awarii, komputer nie może odczytać plików. W takim przypadku należy skorzystać z profesjonalnej usługi odzyskiwania danych. Usługa odzyskiwania danych może odzyskać pliki zarówno po uszkodzeniach fizycznych, jak i logicznych. Dane w tych urządzeniach nie są trwale uszkodzone, ale są uszkodzone.

Istnieją dwa główne rodzaje odzyskiwania danych. Sprzętowe odzyskiwanie danych polega na wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi do odczytywania danych z uszkodzonych urządzeń pamięci masowej i dostarczania ich w użytecznym formacie. Proces naprawy dysku twardego może być przeprowadzony przez wykwalifikowanego technika lub eksperta. Proces odzyskiwania danych może również obejmować użycie specjalistycznego oprogramowania. Oprogramowanie to może być nawet użyte do skopiowania danych na nowe urządzenie.

Awarie dysków twardych są najczęstszą przyczyną utraty danych , dlatego też większość osób korzysta z usług odzyskiwania danych. Oprogramowanie do odzyskiwania danych umożliwia skopiowanie danych na inny dysk twardy w przypadku awarii systemu komputerowego. Jeśli trzeba przywrócić ważne pliki z niedostępnego dysku twardego, najlepszym rozwiązaniem jest odzyskiwanie danych. Jeśli więc dane nie są już dostępne, czas podjąć odpowiednie działania i odzyskać je.

Jest ona wykonywana w pomieszczeniach czystych przez przeszkolonych inżynierów.

Pomieszczenia czyste są wyposażone w bardzo dokładne filtry oraz systemy kontroli temperatury i wilgotności. Inżynierowie noszą także specjalistyczną odzież, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do mechanizmów dysku twardego. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych muszą regularnie testować swój sprzęt i utrzymywać certyfikaty, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji. Inżynierowie odzyskiwania danych muszą stosować techniki czyszczenia ultradźwiękowego, aby utrzymać urządzenie w jak największej czystości i zmaksymalizować szanse na odzyskanie danych. Inżynierowie zajmujący się odzyskiwaniem danych muszą pracować w pomieszczeniach czystych, aby zapewnić utrzymanie wysokiego standardu działania. Często głowice odczytu/zapisu znajdują się w odległości nanometrów od talerzy dysków twardych. Odległość ta jest około sto razy mniejsza niż szerokość ludzkiego włosa.

Pomieszczenia czyste są niezbędne do odzyskiwania danych. Obecność cząstek stałych i ciał obcych może powodować ekstremalne uszkodzenia dysków twardych, a nawet trwałą utratę danych. Cząstki te mogą również uszkodzić głowice i mechanizmy odczytu/zapisu. Odzyskiwanie danych w pomieszczeniach czystych to wysoce wyspecjalizowany proces, który wymaga przeszkolonych inżynierów i pomieszczenia czystego klasy 5 lub 10. Pomieszczenia czyste znajdują się zwykle w placówkach medycznych. Jedna stopa sześcienna powietrza na zewnątrz zawiera około 35 milionów cząstek.

Wymaga planu tworzenia i przywracania kopii zapasowych

Plan tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu powinien być istotną częścią procesu odzyskiwania danych po awarii w każdej organizacji. Większość firm nie testuje planów tworzenia kopii zapasowych i przywracania często lub nie testuje ich skutecznie, co negatywnie wpływa na ich wysiłki związane z odzyskiwaniem danych po awarii. Aby zapewnić powodzenie procesu tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, należy określić cele dotyczące czasu i punktu przywracania danych. Ekspert może pomóc w opracowaniu planu regularnego testowania przywracania i operacji odzyskiwania po awarii. Oto kilka sposobów testowania planu.

To kosztuje więcej niż większość ludzi

Odzyskiwanie danych jest kosztowne, a nawet może kosztować więcej, niż się spodziewasz. Przy ustalaniu ceny odzyskiwania danych należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Na przykład awaria logiczna występuje wtedy, gdy dane ulegają uszkodzeniu na dysku twardym. Do awarii logicznej mogą przyczynić się wirusy, złośliwe oprogramowanie i częste wyłączanie komputera. Błędy te można jednak często wykryć. Urządzenia dotknięte awarią mogą zacząć zamrażać się lub lagować, a niektóre pliki mogą stać się niedostępne.

Utrata danych może również spowodować znaczną utratę produktywności. Utrata danych ma wpływ nie tylko na poszczególnych użytkowników, ale może także spowodować utratę przychodów i problemy prawne w firmie. Usuwanie skutków utraty danych może trwać kilka dni , co może ograniczyć produktywność pracowników. Przestoje są nie tylko kosztowne, ale mogą też naruszać przepisy federalne. Warto więc wiedzieć, jak odzyskać dane z uszkodzonego dysku twardego, zanim wszystko zostanie zniszczone.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte